+358408445792

Tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Meidän mielestämme yksityisyys on tärkeää

Sinä annat käyttöömme tietoja käyttäessäsi palveluitamme tai ollessasi meihin yhteydessä. Emme käytä tietoja pelkästään voidaksemme tarjota palveluita, vaan myös kehittääksemme jatkuvasti palveluitamme ja muokataksemme niistä juuri sinun tarpeisiisi sopivia.

Me haluamme olla läpinäkyviä

Uskomme selkeyteen ja avoimuuteen henkilötietojesi keräämisessä ja käyttämisessä. Olemme keränneet tähän Tietosuojaselosteeseen tietoa siitä, miten ja milloin käytämme henkilötietojasi.

Me pidämme huolta tiedoistasi

Kun puhumme henkilötiedoista, tarkoitamme mitä tahansa tietoa, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää sinuun.

Teemme parhaamme turvataksemme sinun yksityisyytesi hyvällä tietojen hallinnalla sekä huolellisella henkilötietojen käsittelyllä.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötiedot joita keräämme Palveluitamme käyttäviltä henkilöiltä (”Käyttäjät”) koostuvat pääosin käyttäjätiedoista kuten nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta, sähköpostiosoitteesta sekä muista Käyttäjän meille antamista henkilötiedoista.

Voimme myös kerätä Käyttäjiin liittyviä teknisiä tietoja, joista esimerkkeinä voidaan mainita IP-osoite, selaimen tyyppi ja versio, kielivalinta, maantieteellinen sijainti, käyttöjärjestelmä, verkkosivujen käytön yhteydessä tapahtuvien klikkausten seuraaminen (mukaan lukien päivämäärä ja aika). Näitä tietoja ei voi yhdistää Käyttäjän henkilötietoihin.

Käytämme evästeitä kerätäksemme ja käsitelläksemme Käyttäjiin liittyviä teknisiä tietoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkoselain tallentaa Käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden avulla voimme laskea kuinka moni henkilö keskimäärin käyttää verkkosivujamme ja mitä sivuja he käyttävät. Tämä auttaa meitä kehittämään verkkosivujamme ja palvelemaan Käyttäjiämme paremmin. Käytämme myös evästeitä, jotka helpottavat verkkosivujemme käyttämistä, esimerkiksi muistamalla mieltymyksiä kuten kielivalinta. Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivujemme toiminnan ja välittävät myös tietoa siitä, toimivatko verkkosivut niin kuin sen pitäisi. Emme käytä mainontaan tarkoitettuja evästeitä. Käyttäjät voivat asettaa verkkoselaimensa estämään evästeet tai tiedottamaan siitä, kun evästeitä käytetään. Tämä on yleensä mahdollista tehdä muuttamalla verkkoselaimen asetuksia. Evästeiden hallintaa koskevia ohjeita löytyy myös internetistä. Lisätietoja verkkosivujen käyttöön liittyvistä evästeistä löytyy Evästeselosteestamme.

Käsittelemme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

voidaksemme harjoittaa, ylläpitää ja kehittää liiketoimintaamme,

voidaksemme tarjota palveluitamme,

voidaksemme järjestää palveluihimme liittyviä tiedotus- ja mainoskampanjoita (muun muassa puhelimitse, postitse ja sähköpostitse), joiden tarkoitus on pitää Käyttäjämme informoituina palveluistamme ja heitä todennäköisesti kiinnostavista tarjouksista,

voidaksemme täyttää asiakkaidemme kanssa solmimamme sopimukset,

voidaksemme tarjota asiakaspalvelua, esim. kun Käyttäjät ottavat yhteyttä varauksiinsa liittyen,

voidaksemme hallinnoida sopimuksiamme, esim. laskujen osoittaminen oikealle asiakkaille,

parantaaksemme palveluitamme ja niiden käyttöä,

toteuttaaksemme palveluihimme liittyvää tutkimusta ja analysointia,

seurataksemme palveluidemme käyttöä,

noudattaaksemme laillisia velvoitteitamme.

Henkilötietojen säilytysaika

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin laki sallii ja kuin mikä on tarpeen käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen. Säilytysaika riippuu henkilötietojen tyypistä, käsittelyn tarkoituksesta sekä sovellettavasta lainsäädännöstä ja voi tästä syystä vaihdella.

Säilytämme Käyttäjän henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan kuin Käyttäjä käyttää palveluitamme tai niin kauan kuin meillä on siihen muu tarkoitus ja tämän jälkeen niin kauan kun laki edellyttää tai sallii tai mikä on tarpeen sisäisen raportoinnin ja kirjanpidon takia.

Poistamme henkilötiedot yllä mainitun säilytysajan umpeuduttua tai kun Käyttäjä pyytää meitä poistamaan häntä itseään koskevat henkilötiedot.

Henkilötietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Jokaisella Käyttäjällä on oikeus saada omat henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa.

Jokainen Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä saadakseen vahvistuksen häntä koskevien henkilötietojen mahdollisesta käsittelystä. Mikäli käsittelemme Käyttäjän henkilötietoja, kerromme Käyttäjälle mitä häntä koskevia henkilötietoryhmiä käsittelemme, mitä ovat käsittelyn tarkoitukset, minkä tyyppisille tahoille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan sekä mitkä ovat henkilötietojen arvioidut säilytysajat tai kriteerit tämän arvioimiseksi.

Jokainen Käyttäjä on oikeutettu saamaan meidän säilyttämämme häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot oikaistua tai täydennettyä.

Henkilötietojen käyttäminen markkinoinnissa

Emme käytä henkilötietoja suoramarkkinoinnissa ellei Käyttäjä ole antanut siihen lupaa. Käyttäjät ovat oikeutettuja kieltämään meitä käyttämästä heitä koskevia henkilötietoja suoramarkkinoinnissa ottamalla meihin yhteyttä tai käyttämällä suoramarkkinointiviestintämme yhteydessä mainittua peruutusmahdollisuutta. Tällainen suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta aiemmin lähetetyn suoramarkkinoinnin laillisuuteen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Jokaisella Käyttäjällä on oikeus vaatia meitä rajoittamaan Käyttäjän henkilötietojen käsittelyä soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä voidaan rajoittaa esimerkiksi tietojen oikeellisuuden varmistamisen ajaksi niissä tilanteissa, kun Käyttäjä on ilmaissut että tiedot ovat virheellisiä, tai sen estämiseksi että poistaisimme meille tarpeettomat tiedot, joita Käyttäjä kuitenkin tarvitsee oikeusvaateiden esittämistä varten, tai kun käsittelymme on lainvastaista.

Henkilötietojen poistaminen

Jokaisella Käyttäjällä on oikeus saada käsittelemämme häntä koskevat henkilötiedot poistetuksi järjestelmistämme, jos henkilötietoja ei enää tarvita aiemmin mainittuja tarkoituksia varten, tai jos olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti.

Henkilötietojen jakaminen

Jaamme henkilötietoja organisaatiomme sisällä vain tässä Tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten ja sen edellyttämässä laajuudessa. Henkilökuntaamme sitoo salassapitovelvollisuus, kun he käsittelevät henkilötietoja.

Emme luovuta henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille tahoille, paitsi alla luetelluissa tilanteissa.

Luovuttamme henkilötietoja vain niille palveluntarjoajille, jotka auttavat meitä tässä Tietosuojaselosteessa aiemmin määriteltyjen tarkoituksien toteuttamisessa esimerkiksi tarjoamalla palvelintilaa, tai harjoittamalla puolestamme suoramarkkinointia. Sopimuksemme näiden palveluntarjoajien kanssa edellyttävät heiltä tietosuoja- sekä turvallisuussitoumuksia, jotka ovat yhtä kattavia kuin tässä Tietosuojaselosteessa kuvatut omat sitoumuksemme.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos heidän pääsy- ja käyttöoikeutensa kyseisiin henkilötietoihin on arviomme mukaan tarpeellista (i) soveltuvan lainsäädännön tai tuomioistuinpäätöksen noudattamiseksi, (ii) petoksen tai turvallisuus- taikka teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muulla tavalla käsittelemiseksi, ja/tai (iii) omien, Käyttäjiemme tai yleisten etujen, omaisuuden tai turvallisuuden lainmukaiseksi suojelemiseksi. Ilmoitamme Käyttäjille tällaisista tietojen luovutuksista siinä määrin kuin on kohtuullista.

Jos olemme mukana yrityskaupassa, -ostossa tai omaisuuden myynnissä, saatamme siirtää henkilötietoja kyseisessä prosessissa osallisena olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin, että henkilötietojen luottamuksellisuus on taattu.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille muiden kuin edellä mainittujen syiden vuoksi, jos olemme saaneet Käyttäjän nimenomaisen suostumuksen luovuttamiselle. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Meillä ja palveluntarjoajillamme on toimintoja useissa kohteissa maailmanlaajuisesti. Tästä johtuen sekä me että palveluntarjoajamme saatamme siirtää henkilötietoja Käyttäjän asuinmaan ulkopuolisiin maihin.

Pyrimme toimenpiteillämme varmistamaan, että Käyttäjien henkilötiedoille tarjotaan riittävä suojaustaso maissa, joissa niitä käsitellään.

Tapauksissa, joissa tiedonkäsittelyymme sovelletaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja Käyttäjien henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueelta (ETA) palveluntarjoajan käsiteltäväksi mihin tahansa Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevaan maahan, jonka tarjoamaa tietosuojan tasoa Euroopan komissio ei ole todennut riittäväksi, takaamme riittävän suojaustason käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita tai muuta soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaista suojamekanismia.

Lisätietoja henkilötietojen kansainvälisistä siirroista saat ottamalla meihin yhteyttä.

Jos Käyttäjä missään tilanteessa kokee, että olemme käsitelleet häntä koskevia henkilötietoja vastoin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, hän voi tehdä asiasta valituksen paikalliselle tietosuoja-asioita valvovalle viranomaiselle.

Tämä Tietosuojaseloste on päivätty 20.9.2023. Saatamme päivittää tätä selostetta milloin tahansa, jos se on tarpeen kuvastamaan muutoksia tietojen käsittelyä koskevissa käytännöissämme, tietosuojalainsäädännössä tai muissa tapauksissa. Tietosuojaselosteeseen tehtävistä merkittävistä muutoksista pyrimme tiedottamaan siinä määrin kuin on kohtuullista. Tietosuojaselosteen ajankohtainen versio on saatavilla verkkosivuillamme.

Tilanteissa, joissa tämän Tietosuojaselosteen suomenkielisen ja muunkielisen version välillä on ristiriitaisuuksia tai käännöseroja, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Mikäli Käyttäjällä on tähän Tietosuojaselosteeseen tai muihin tietosuojaa koskeviin käytäntöihimme liittyviä kysymyksiä tai pyyntöjä, meihin voi ottaa yhteyttä

Sähköpostitse osoitteessa: hanna(at)villastenberg.fi